Onsdag 7 juni 2023, PS195G, Psykologi GR (C), Självständigt arbete inom personal och  

  • Tid: 08:00 – 13:00, 2023-06-07
  • Lokal: osd G3355, 70 pl, Östersund
  • Kurskod: PS195G
  • Kursbenämning: Psykologi GR (C), Självständigt arbete inom personal och arbetsliv, 30 hp
  • Typ: Inspera salstentamen - Östersund
  • Anmälda: 4
  • Lärare: Lina Eriksson, Anders Flykt

Se alla tentor i G3355, Onsdag 7 juni.