Fredag 2 juni 2023

Tid Kurs Lokal
08:00–11:00 Salstentamen - Sundsvall
MA160G Matematik GR (A), Grundläggande analys och matematisk statistik, 7,5 hp
R106, Sundsvall
08:00–12:00 Salstentamen - Sundsvall
Extern examen Fysiologi, Luleå
R108, Sundsvall
08:00–12:00 Salstentamen - Sundsvall
SH029G Samhällskunskap GR (A), Samhällskunskap och Geografi Grundlärare Förskoleklass - åk 3, 7,5 hp
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Salstentamen - Sundsvall
Extern examen S0001M, Matematisk statistik, Luleå
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Salstentamen - Sundsvall
DT057A Datateknik AV, Simulering och prestandaanalys av kommunikationssystem, 6 hp
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Salstentamen - Sundsvall
HI001G Historia GR (A), 30 hp
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Salstentamen - Sundsvall
HI074G Historia GR (A), för ämneslärare i gymnasieskolan, 30 hp
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Salstentamen - Sundsvall
KE030G Kemi GR (B), Kemisk dynamik, 6 hp
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Inspera salstentamen - Sundsvall
SO110G Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Inspera salstentamen - Sundsvall
SS013G Svenska som andraspråk GR (A), Inlärning och utveckling av ett andraspråk A4, 7,5 hp
R106, Sundsvall
08:00–14:00 Salstentamen - Sundsvall
NA011G Nationalekonomi GR (B), Finansiell ekonomi och valutasystem, 7,5 hp
R106, Sundsvall
08:00–14:00 Inspera salstentamen - Sundsvall
PE232G Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik III samt utbildningsvetenskaplig kärna II, 30 hp
R106, Sundsvall
08:00–14:00 Inspera salstentamen - Sundsvall
SA084G Socialt arbete GR (A), Vetenskapsteori och metod för socialt arbete I, 7,5 hp
R106, Sundsvall
14:00–17:00 Salstentamen - Sundsvall
OM115G Omvårdnad GR (B), Allmän hälso- och sjukvård III, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 15 hp
C227, Sundsvall
14:00–19:00 Salstentamen - Sundsvall
KE005X Kemi BE, Baskurs 2 i kemi, 7,5 fup
C227, Sundsvall
15:00–17:00 Inspera salstentamen - Sundsvall
OM089G Omvårdnad GR (B), Ledarskap och organisation av omvårdnadsarbete, 7,5 hp
R108, Sundsvall

Onsdag 7 juni 2023

Tid Kurs Lokal
08:00–11:00 Salstentamen - Sundsvall
IG018G Industriell organisation och ekonomi GR (C), Logistik, 6 hp
R108, Sundsvall
08:00–11:00 Salstentamen - Sundsvall
KE028G Kemi GR (A), Organisk kemi, 6 hp
R108, Sundsvall
08:00–11:00 Salstentamen - Sundsvall
KE005G Kemi GR (A), Organisk kemi, 7,5 hp
R108, Sundsvall
08:00–12:00 Inspera salstentamen - Sundsvall
Extern examen SV067G, Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling III. Svenska för grundlärare F3
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Salstentamen - Sundsvall
DT052A Datateknik AV, TCP/IP-nät, 6 hp
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Salstentamen - Sundsvall
DT066A Datateknik AV, TCP/IP-nät, 7,5 hp
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Inspera salstentamen - Sundsvall
DT204G Datateknik GR (B), Fortsättningskurs i nätverksteknik, 7,5 hp
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Salstentamen - Sundsvall
FY038G Fysik GR (B), Mekanik II, 9 hp
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Salstentamen - Sundsvall
KE033G Kemi GR (C), Molekylär struktur, 6 hp
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Salstentamen - Sundsvall
MA134G Matematik GR (A), Envariabelanalys 2, 7,5 hp
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Salstentamen - Sundsvall
SV060G Svenska språket GR (A), 30 hp
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Salstentamen - Sundsvall
SV053G Svenska språket GR (A), Svenska för ämneslärare 1, 30 hp
R108, Sundsvall
14:00–17:00 Salstentamen - Sundsvall
ET110G Elektroteknik GR (B), Analog elektronik, 3 hp
R106, Sundsvall
14:00–17:00 Salstentamen - Sundsvall
ET070G Elektroteknik GR (C), Prototypkonstruktion av elektroniksystem, 7,5 hp
R106, Sundsvall
14:00–17:00 Salstentamen - Sundsvall
ET100G Elektroteknik GR (C), Prototypkonstruktion av inbyggda system, 6 hp
R106, Sundsvall
14:00–19:00 Inspera salstentamen - Sundsvall
FY004X Fysik BE, Baskurs 2 i fysik, 7,5 fup
R106, Sundsvall
14:00–19:00 Salstentamen - Sundsvall
MA129G Matematik GR (A), Differentialkalkyl, 6 hp
R108, Sundsvall
14:00–19:00 Salstentamen - Sundsvall
MA130G Matematik GR (A), Differentialkalkyl, 7,5 hp
R108, Sundsvall