Fredag 2 juni 2023

Tid Kurs Lokal
08:00–11:00 Salstentamen - Östersund
MA160G Matematik GR (A), Grundläggande analys och matematisk statistik, 7,5 hp
G2351, Östersund
08:00–12:00 Salstentamen - Östersund
SH029G Samhällskunskap GR (A), Samhällskunskap och Geografi Grundlärare Förskoleklass - åk 3, 7,5 hp
G2351, Östersund
08:00–13:00 Salstentamen - Östersund
Extern examen KI Sthlm - Barnfetma Carina Frykman & Monica
G2351, Östersund
08:00–13:00 Salstentamen - Östersund
HI069G Historia GR (A), 30 hp
G2351, Östersund
08:00–13:00 Salstentamen - Östersund
JU010G Juridik GR (A), Offentlighet och sekretess, 7,5 hp
FP, Östersund
08:00–13:00 Salstentamen - Östersund
MT069G Maskinteknik GR (A), Mekanik, 7,5 hp
FP, Östersund
08:00–13:00 Inspera salstentamen - Östersund
SO110G Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp
G3355, Östersund
08:00–13:00 Inspera salstentamen - Östersund
SS013G Svenska som andraspråk GR (A), Inlärning och utveckling av ett andraspråk A4, 7,5 hp
G3355, Östersund
08:00–14:00 Salstentamen - Östersund
NA011G Nationalekonomi GR (B), Finansiell ekonomi och valutasystem, 7,5 hp
G2351, Östersund
08:00–14:00 Inspera salstentamen - Östersund
SA084G Socialt arbete GR (A), Vetenskapsteori och metod för socialt arbete I, 7,5 hp
G3351, Östersund
08:00–14:00 Inspera salstentamen - Östersund
SA084G Socialt arbete GR (A), Vetenskapsteori och metod för socialt arbete I, 7,5 hp
G3355, Östersund
14:00–17:00 Salstentamen - Östersund
OM115G Omvårdnad GR (B), Allmän hälso- och sjukvård III, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 15 hp
G2351, Östersund
14:00–19:00 Salstentamen - Östersund
KE005X Kemi BE, Baskurs 2 i kemi, 7,5 hp
G2351, Östersund
14:00–19:00 Salstentamen - Östersund
SK033G Statsvetenskap GR (A), Politiskt beslutsfattande vid kriser i samhället, 7,5 hp
G2351, Östersund
15:00–17:00 Inspera salstentamen - Östersund
OM089G Omvårdnad GR (B), Ledarskap och organisation av omvårdnadsarbete, 7,5 hp
G3355, Östersund