Onsdag 7 juni 2023
G3355 Campus Östersund

Tid Kurs Lärare Anmälda
08:00 – 11:00 Inspera salstentamen - Östersund
BT044G Byggnadsteknik GR (B), Markbyggnad, 7,5 hp
Carl Hellblom, Susanne Lindström 2
08:00 – 13:00 Salstentamen - Östersund
SK009G Statsvetenskap GR (A), Uppbyggnad av offentlig förvaltning för risk och krishantering, 7,5 hp
Anders Östhols 11
08:00 – 13:00 Inspera salstentamen - Östersund
PS195G Psykologi GR (C), Självständigt arbete inom personal och arbetsliv, 30 hp
Lina Eriksson, Anders Flykt 4
17