Onsdag 7 juni 2023, SK009G, Statsvetenskap GR (A), Uppbyggnad av offentlig förvaltni  

  • Tid: 08:00 – 13:00, 2023-06-07
  • Lokal: osd G3355, 70 pl, Östersund
  • Kurskod: SK009G
  • Kursbenämning: Statsvetenskap GR (A), Uppbyggnad av offentlig förvaltning för risk och krishantering, 7,5 hp
  • Typ: Salstentamen - Östersund
  • Anmälda: 11
  • Lärare: Anders Östhols

Se alla tentor i G3355, Onsdag 7 juni.