Fredag 2 juni 2023, SA084G, Socialt arbete GR (A), Vetenskapsteori och metod för soc  

  • Tid: 08:00 – 14:00, 2023-06-02
  • Lokal: osd G3355, 70 pl, Östersund
  • Kurskod: SA084G
  • Kursbenämning: Socialt arbete GR (A), Vetenskapsteori och metod för socialt arbete I, 7,5 hp
  • Typ: Inspera salstentamen - Östersund
  • Anmälda: 0
  • Lärare: Anders Röjde

Se alla tentor i G3355, Fredag 2 juni.