Fredag 2 juni 2023
G3355 Campus Östersund

Tid Kurs Lärare Anmälda
08:00 – 13:00 Inspera salstentamen - Östersund
SO110G Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp
Fredrik Petersson 29
08:00 – 13:00 Inspera salstentamen - Östersund
SS013G Svenska som andraspråk GR (A), Inlärning och utveckling av ett andraspråk A4, 7,5 hp
Elzbieta Strzelecka 2
08:00 – 14:00 Inspera salstentamen - Östersund
SA084G Socialt arbete GR (A), Vetenskapsteori och metod för socialt arbete I, 7,5 hp
Anders Röjde 0
15:00 – 17:00 Inspera salstentamen - Östersund
OM089G Omvårdnad GR (B), Ledarskap och organisation av omvårdnadsarbete, 7,5 hp
Jan-Örjan Holmbom 36
67