Fredag 2 juni 2023, OM089G, Omvårdnad GR (B), Ledarskap och organisation av omvårdna  

  • Tid: 15:00 – 17:00, 2023-06-02
  • Lokal: osd G3355, 70 pl, Östersund
  • Kurskod: OM089G
  • Kursbenämning: Omvårdnad GR (B), Ledarskap och organisation av omvårdnadsarbete, 7,5 hp
  • Typ: Inspera salstentamen - Östersund
  • Anmälda: 36
  • Lärare: Jan-Örjan Holmbom

Se alla tentor i G3355, Fredag 2 juni.