Fredag 2 juni 2023, SO110G, Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp  

  • Tid: 08:00 – 13:00, 2023-06-02
  • Lokal: osd G3355, 70 pl, Östersund
  • Kurskod: SO110G
  • Kursbenämning: Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp
  • Typ: Inspera salstentamen - Östersund
  • Anmälda: 29
  • Lärare: Fredrik Petersson

Se alla tentor i G3355, Fredag 2 juni.