Torsdag 8 juni 2023, PS179G, Psykologi GR (C), Forskningsmetod och statistik för Psyk  

  • Tid: 08:00 – 13:00, 2023-06-08
  • Lokal: osd G3351, 70 pl, Östersund
  • Kurskod: PS179G
  • Kursbenämning: Psykologi GR (C), Forskningsmetod och statistik för Psykologprogrammet, 7,5 hp
  • Typ: Inspera salstentamen - Östersund
  • Anmälda: 9
  • Lärare: Lina Eriksson, Anders Flykt

Se alla tentor i G3351, Torsdag 8 juni.