Torsdag 8 juni 2023
G3351 Campus Östersund

Tid Kurs Lärare Anmälda
08:00 – 11:00 Inspera salstentamen - Östersund
BT004G Byggnadsteknik GR (A), Byggproduktion I
Susanne Lindström, Lotta Wickenberg 5
08:00 – 13:00 Salstentamen - Östersund
MA118G Matematik GR (A), Analys för ingenjörer
Stefan Borell 2
08:00 – 13:00 Salstentamen - Östersund
MT092G Maskinteknik GR (B), Termodynamik och värmeöverföring
Nima Fallahjoybari 1
08:00 – 13:00 Salstentamen - Östersund
JU011G Juridik GR (A), Förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt
Catrine Tengqvist 17
08:00 – 13:00 Inspera salstentamen - Östersund
PS121G Psykologi GR (C), Forskningsmetod och statistik för Psykologprogrammet, 7,5 hp
Lina Eriksson, Anders Flykt 9
08:00 – 13:00 Inspera salstentamen - Östersund
PS179G Psykologi GR (C), Forskningsmetod och statistik
Lina Eriksson, Anders Flykt 0
34