Torsdag 8 juni 2023, JU011G, Juridik GR (A), Förvaltningsrätt och förvaltningsprocess  

  • Tid: 08:00 – 13:00, 2023-06-08
  • Lokal: osd G3351, 70 pl, Östersund
  • Kurskod: JU011G
  • Kursbenämning: Juridik GR (A), Förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt, 7,5 hp
  • Typ: Salstentamen - Östersund
  • Anmälda: 17
  • Lärare: Catrine Tengqvist

Se alla tentor i G3351, Torsdag 8 juni.