Fredag 2 juni 2023, JU010G, Juridik GR (A), Offentlighet och sekretess  

  • Tid: 08:00 – 13:00, 2023-06-02
  • Lokal: osd FP, Furuparken - Torvalla by, buss mot Brunflo, 110 pl,
  • Kurskod: JU010G
  • Kursbenämning: Juridik GR (A), Offentlighet och sekretess
  • Typ: Salstentamen - Östersund
  • Anmälda: 47
  • Lärare: Mikael Lundholm

Se alla tentor i FP, Fredag 2 juni.