Fredag 2 juni 2023
Torvalla By osd FP, Furuparken - Torvalla by, buss mot Brunflo, 110 pl Campus

Tid Kurs Lärare Anmälda
08:00 – 13:00 Salstentamen - Östersund
MT069G Maskinteknik GR (A), Mekanik, 7,5 hp
David Sundström 24
08:00 – 13:00 Salstentamen - Östersund
JU010G Juridik GR (A), Offentlighet och sekretess, 7,5 hp
Mikael Lundholm 47
71