Måndag 5 juni 2023
G3351 Campus Östersund

Tid Kurs Lärare Anmälda
08:00 – 13:00 Salstentamen - Östersund
MT066G Maskinteknik GR (B), Hållfasthetslära, 7,5 hp
David Sundström 9
9