Fredag 2 juni 2023
G3351 Campus Östersund

Tid Kurs Lärare Anmälda
08:00 – 14:00 Inspera salstentamen - Östersund
SA084G Socialt arbete GR (A), Vetenskapsteori och metod för socialt arbete I, 7,5 hp
Anders Röjde 57
57