Fredag 2 juni 2023, SH029G, Samhällskunskap GR (A), Samhällskunskap och Geografi Gru  

  • Tid: 08:00 – 12:00, 2023-06-02
  • Lokal: osd G2351, 70 pl, Östersund
  • Kurskod: SH029G
  • Kursbenämning: Samhällskunskap GR (A), Samhällskunskap och Geografi Grundlärare Förskoleklass - åk 3, 7,5 hp
  • Typ: Salstentamen - Östersund
  • Anmälda: 1
  • Lärare: Rosemarie Ankre

Se alla tentor i G2351, Fredag 2 juni.