Fredag 2 juni 2023, NA011G, Nationalekonomi GR (B), Finansiell ekonomi och valutasys  

  • Tid: 08:00 – 14:00, 2023-06-02
  • Lokal: osd G2351, 70 pl, Östersund
  • Kurskod: NA011G
  • Kursbenämning: Nationalekonomi GR (B), Finansiell ekonomi och valutasystem, 7,5 hp
  • Typ: Salstentamen - Östersund
  • Anmälda: 3
  • Lärare: Gästföreläsare

Se alla tentor i G2351, Fredag 2 juni.