Fredag 2 juni 2023, OM115G, Omvårdnad GR (B), Allmän hälso- och sjukvård III, Verksa  

  • Tid: 14:00 – 17:00, 2023-06-02
  • Lokal: osd G2351, 70 pl, Östersund
  • Kurskod: OM115G
  • Kursbenämning: Omvårdnad GR (B), Allmän hälso- och sjukvård III, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 15 hp
  • Typ: Salstentamen - Östersund
  • Anmälda: 7
  • Lärare: Luan Alija, Sara Gavelin

Se alla tentor i G2351, Fredag 2 juni.