Fredag 13 december 2019

Tid Kurs Lokal
08:00–12:00 Omtenta
OM075G Omvårdnad GR (C), Allmän hälso- och sjukvård IV, verksamhetsförlagd utbildning Omvårdnad GR (C), Allmän hälso- och sjukvård IV, verksamhetsförlagd utbildning
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
FÖ093G Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning för personalvetare Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning för personalvetare
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
FÖ100G Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
PS078G Psykologi GR (B) Psykologi GR (B)
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
PS061G Psykologi GR (B), Forskningsmetodik Psykologi GR (B), Forskningsmetodik
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
RH044G Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Juridik med arbetsrättsliga perspektiv på hälsofrämjande och rehabilitering Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Juridik med arbetsrättsliga perspektiv på hälsofrämjande och rehabilitering
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
SH006G Samhällskunskap GR (A), Samhällskunskap 1-30 Samhällskunskap GR (A), Samhällskunskap 1-30
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
SA059G Socialt arbete GR (B), Juridik för socialt arbete 2 Socialt arbete GR (B), Juridik för socialt arbete 2
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
SV036G Svenska språket I GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare åk 4-6 Svenska språket I GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare åk 4-6
R106, Sundsvall
14:00–19:00 Tenta
HI001G Historia GR (A) Historia GR (A)
R106, Sundsvall
14:00–19:00 Tenta
HI035G Historia GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan Historia GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan
R106, Sundsvall
14:00–19:00 Tenta
MV029G Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom II Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom II
R108, Sundsvall
14:00–19:00 Tenta
SA078G Socialt arbete GR (A), Socialt arbete som profession och ämne - introduktion Socialt arbete GR (A), Socialt arbete som profession och ämne - introduktion
R106, Sundsvall