Det finns inga tentor i Östersund mellan 2020-07-11 och 2020-08-11