Fredag 13 december 2019

Tid Kurs Lokal
08:00–09:45 Tenta
Extern examen Luleå - ingenjörsmatematik A Olsson
G3355, Östersund
08:00–12:00 Omtenta
OM075G Omvårdnad GR (C), Allmän hälso- och sjukvård IV, verksamhetsförlagd utbildning Omvårdnad GR (C), Allmän hälso- och sjukvård IV, verksamhetsförlagd utbildning
G3355, Östersund
08:00–13:00 Tenta
FÖ093G Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning för personalvetare Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning för personalvetare
G3351, Östersund
08:00–13:00 Tenta
KG030G Kulturgeografi GR (A), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik Kulturgeografi GR (A), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
PS078G Psykologi GR (B) Psykologi GR (B)
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
PS061G Psykologi GR (B), Forskningsmetodik Psykologi GR (B), Forskningsmetodik
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
RH044G Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Juridik med arbetsrättsliga perspektiv på hälsofrämjande och rehabilitering Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Juridik med arbetsrättsliga perspektiv på hälsofrämjande och rehabilitering
G3351, Östersund
08:00–13:00 Tenta
SA059G Socialt arbete GR (B), Juridik för socialt arbete 2 Socialt arbete GR (B), Juridik för socialt arbete 2
FP, Östersund
08:00–13:00 Tenta
SK047G Statsvetenskap GR (B), Utvärdering i offentlig verksamhet Statsvetenskap GR (B), Utvärdering i offentlig verksamhet
G2351, Östersund
08:00–13:00 Tenta
SV036G Svenska språket I GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare åk 4-6 Svenska språket I GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare åk 4-6
G3351, Östersund
08:00–13:00 Tenta
TR013A Turismvetenskap AV, Management och ekonomi inom turism Turismvetenskap AV, Management och ekonomi inom turism
FP, Östersund
14:00–17:00 Tenta
IV055G Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi, fysiologi och idrottsfysiologi Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi, fysiologi och idrottsfysiologi
FP, Östersund
14:00–19:00 Tenta
MV029G Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom II Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom II
G3351, Östersund
14:00–19:00 Tenta
MV029G Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom II Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom II
G3355, Östersund
14:00–19:00 Omtenta
PS089G Psykologi GR (A), Perception, emotion, kognition och inlärning Psykologi GR (A), Perception, emotion, kognition och inlärning
G3355, Östersund
14:00–19:00 Tenta
SA078G Socialt arbete GR (A), Socialt arbete som profession och ämne - introduktion Socialt arbete GR (A), Socialt arbete som profession och ämne - introduktion
FP, Östersund
14:00–19:00 Tenta
SK006G Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik
G2351, Östersund

Måndag 16 december 2019

Tid Kurs Lokal
08:00–13:00 Tenta
FH029G Folkhälsovetenskap GR (A) Folkhälsovetenskap GR (A)
G3351, Östersund