Lördag 23 februari 2019

Tid Kurs Lokal
09:00–12:00 Omtenta
JO076G Journalistik GR (A), Lag och rätt för journalister Journalistik GR (A), Lag och rätt för journalister
R108, Sundsvall
09:00–14:00 Omtenta
MV030G Medicinsk vetenskap (GR) B, Vård vid ohälsa och sjukdom III Medicinsk vetenskap (GR) B, Vård vid ohälsa och sjukdom III
G3351, Östersund
09:00–14:00 Omtenta
MV030G Medicinsk vetenskap (GR) B, Vård vid ohälsa och sjukdom III Medicinsk vetenskap (GR) B, Vård vid ohälsa och sjukdom III
R106, Sundsvall
09:00–14:00 Tenta
NA009G Nationalekonomi GR (B) Nationalekonomi GR (B)
G2351, Östersund
09:00–14:00 Tenta
NA009G Nationalekonomi GR (B) Nationalekonomi GR (B)
R108, Sundsvall
09:00–14:00 Omtenta
OM067G Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar
G3355, Östersund
09:00–14:00 Omtenta
OM067G Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar
R108, Sundsvall
09:00–14:00 Omtenta
OM073G Omvårdnad GR (B), Hälsa och ohälsa III Omvårdnad GR (B), Hälsa och ohälsa III
G3351, Östersund
09:00–14:00 Omtenta
OM073G Omvårdnad GR (B), Hälsa och ohälsa III Omvårdnad GR (B), Hälsa och ohälsa III
R106, Sundsvall
09:00–14:00 Omtenta
OM079G Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod
G2351, Östersund
09:00–14:00 Omtenta
OM079G Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod
R108, Sundsvall
09:00–14:00 Omtenta
PS046A Psykologi AV, Forskningsmetod och statistik Psykologi AV, Forskningsmetod och statistik
G2351, Östersund
09:00–14:00 Omtenta
PS087G Psykologi GR (A), Basblock Psykologi GR (A), Basblock
G2351, Östersund
09:00–14:00 Omtenta
PS087G Psykologi GR (A), Basblock Psykologi GR (A), Basblock
R108, Sundsvall
09:00–14:00 Omtenta
PS081G Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet
G2351, Östersund
09:00–14:00 Omtenta
PS081G Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet
R108, Sundsvall
09:00–14:00 Omtenta
PS089G Psykologi GR (A), Perception, emotion, kognition och inlärning Psykologi GR (A), Perception, emotion, kognition och inlärning
G2351, Östersund
09:00–14:00 Omtenta
SK006G Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik
G2351, Östersund