Tisdag 23 april 2019

Tid Kurs Lokal
08:00–11:00 Omtenta
ET086G Elektroteknik GR (B), Styr- och reglerteknik Elektroteknik GR (B), Styr- och reglerteknik
G3355, Östersund
08:00–11:00 Omtenta
ET086G Elektroteknik GR (B), Styr- och reglerteknik Elektroteknik GR (B), Styr- och reglerteknik
R108, Sundsvall
08:00–11:00 Omtenta
MA074G Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra
C219, Sundsvall
08:00–12:00 Omtenta
MA123G Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab
L213, Sundsvall
08:00–12:00 Omtenta
MA123G Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab
L214, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
Extern examen Fastighetsrätt, Luleå/Stockholm
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
BT041G Byggnadsteknik GR (B), Hållbar projektsamordning Byggnadsteknik GR (B), Hållbar projektsamordning
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
BT041G Byggnadsteknik GR (B), Hållbar projektsamordning Byggnadsteknik GR (B), Hållbar projektsamordning
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
DT059A Datateknik AV, Tillämpad optimering Datateknik AV, Tillämpad optimering
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
ER048G Energiteknik GR (B), Strömningslära och värmeöverföring Energiteknik GR (B), Strömningslära och värmeöverföring
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
ER048G Energiteknik GR (B), Strömningslära och värmeöverföring Energiteknik GR (B), Strömningslära och värmeöverföring
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
FY003X Fysik BE, Baskurs 1 i fysik Fysik BE, Baskurs 1 i fysik
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
FY003X Fysik BE, Baskurs 1 i fysik Fysik BE, Baskurs 1 i fysik
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
IG001G Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
IG038G Industriell organisation och ekonomi GR (B), Mikroekonomisk teori och industriell organisation Industriell organisation och ekonomi GR (B), Mikroekonomisk teori och industriell organisation
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
KA002A Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling del II Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling del II
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
KA002A Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling del II Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling del II
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
KA002A Kvalitetsteknik AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling del II Kvalitetsteknik AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling del II
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
KA002A Kvalitetsteknik AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling del II Kvalitetsteknik AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling del II
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
MT058G Maskinteknik GR (A), Humanbiologi för ingenjörer Maskinteknik GR (A), Humanbiologi för ingenjörer
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
MA128G Matematik GR (A), Algebra med funktionslära Matematik GR (A), Algebra med funktionslära
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
MA135G Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
MA135G Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
MA075G Matematik GR (A), Linjär algebra I Matematik GR (A), Linjär algebra I
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
MA073G Matematik GR (A), Linjär algebra I Matematik GR (A), Linjär algebra I
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
MA074G Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra
G3355, Östersund
08:00–14:00 Omtenta
SA053G Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1 Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1
G3351, Östersund
08:00–14:00 Omtenta
SA053G Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1 Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1
R108, Sundsvall
13:00–15:30 Tenta
Extern examen Avancerad Läkemedelsberäkning, Umeå
M209, Sundsvall

Onsdag 24 april 2019

Tid Kurs Lokal
08:00–11:00 Omtenta
MA074G Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra
G3351, Östersund
08:00–11:00 Omtenta
MA074G Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra
R108, Sundsvall
08:00–11:00 Omtenta
MA139G Matematik GR (A), Matematisk statistik och modellering Matematik GR (A), Matematisk statistik och modellering
G3351, Östersund
08:00–11:00 Omtenta
MA139G Matematik GR (A), Matematisk statistik och modellering Matematik GR (A), Matematisk statistik och modellering
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
DT116G Datateknik GR (B), Nätverkssäkerhet Datateknik GR (B), Nätverkssäkerhet
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
DT116G Datateknik GR (B), Nätverkssäkerhet Datateknik GR (B), Nätverkssäkerhet
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
DT079G Datateknik GR (B), Programmeringsmetodik Datateknik GR (B), Programmeringsmetodik
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
DT047G Datateknik GR (B), Programmeringsmetodik med projekt Datateknik GR (B), Programmeringsmetodik med projekt
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
ER052G Energiteknik GR (A), Drift- och underhållsteknik Energiteknik GR (A), Drift- och underhållsteknik
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
ER052G Energiteknik GR (A), Drift- och underhållsteknik Energiteknik GR (A), Drift- och underhållsteknik
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
ER038G Energiteknik GR (A), Introduktion till energisystem Energiteknik GR (A), Introduktion till energisystem
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
ER038G Energiteknik GR (A), Introduktion till energisystem Energiteknik GR (A), Introduktion till energisystem
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
KE005X Kemi BE, Baskurs 2 i kemi Kemi BE, Baskurs 2 i kemi
G3351, Östersund
08:00–13:00 Tenta
KE005X Kemi BE, Baskurs 2 i kemi Kemi BE, Baskurs 2 i kemi
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
KA003A Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling del III Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling del III
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
KA003A Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling del III Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling del III
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
MT021G Maskinteknik GR (A), Moderna material Maskinteknik GR (A), Moderna material
G3351, Östersund

Torsdag 25 april 2019

Tid Kurs Lokal
08:00–11:00 Omtenta
KE032G Kemi GR (A), Hållbar utveckling för ingenjörer Kemi GR (A), Hållbar utveckling för ingenjörer
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
BT011G Byggnadsteknik GR (B), Byggfysik Byggnadsteknik GR (B), Byggfysik
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
BT011G Byggnadsteknik GR (B), Byggfysik Byggnadsteknik GR (B), Byggfysik
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
DT043A Datateknik AV, Distribuerade Algoritmer Datateknik AV, Distribuerade Algoritmer
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
DT171G Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
EL041A Elektronik AV, Sensorer och instrumentering Elektronik AV, Sensorer och instrumentering
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
EL041A Elektronik AV, Sensorer och instrumentering Elektronik AV, Sensorer och instrumentering
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
ER051G Energiteknik GR (A), Tillämpad energiteknik för processoperatörer Energiteknik GR (A), Tillämpad energiteknik för processoperatörer
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
ER051G Energiteknik GR (A), Tillämpad energiteknik för processoperatörer Energiteknik GR (A), Tillämpad energiteknik för processoperatörer
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
IV052G Idrottsvetenskap GR (B), Testmetodik Idrottsvetenskap GR (B), Testmetodik
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
IG018G Industriell organisation och ekonomi GR (C), Logistik Industriell organisation och ekonomi GR (C), Logistik
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
KA004A Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling del I Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling del I
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
KA004A Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling del I Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling del I
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
KV012G Kvalitetsteknik GR (A), Kvalitetsutveckling och processledning Kvalitetsteknik GR (A), Kvalitetsutveckling och processledning
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
MT073G Maskinteknik GR (C), Mekanik II Maskinteknik GR (C), Mekanik II
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
MT034G Maskinteknik GR (C), Tillämpad biomekanik Maskinteknik GR (C), Tillämpad biomekanik
G3351, Östersund

Fredag 26 april 2019

Tid Kurs Lokal
08:00–12:00 Tenta
Extern examen Linné - Virkesproduktion E Jonsson
G3351, Östersund
08:00–12:00 Omtenta
ET088G Elektroteknik GR (B), Mätteknik för ingenjörer Elektroteknik GR (B), Mätteknik för ingenjörer
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
Extern examen KA001A Uppsamling antagna HT14
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
BT020G Byggnadsteknik GR (C), Byggkonstruktion II Byggnadsteknik GR (C), Byggkonstruktion II
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
FY001G Fysik GR (A), Mekanik A Fysik GR (A), Mekanik A
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
FY015G Fysik GR (A), Mekanik I Fysik GR (A), Mekanik I
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
FY014G Fysik GR (A), Mekanik och termodynamik Fysik GR (A), Mekanik och termodynamik
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
HI001G Historia GR (A) Historia GR (A)
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
IV056G Idrottsvetenskap GR (B), Nutrition med inriktning mot idrott Idrottsvetenskap GR (B), Nutrition med inriktning mot idrott
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
KE004X Kemi BE, Baskurs 1 i kemi Kemi BE, Baskurs 1 i kemi
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
KT024G Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
KV012G Kvalitetsteknik GR (A), Kvalitetsutveckling och processledning Kvalitetsteknik GR (A), Kvalitetsutveckling och processledning
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
MA134G Matematik GR (A), Envariabelanalys 2 Matematik GR (A), Envariabelanalys 2
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
MV038A Medicinsk vetenskap AV, Intensivvård Medicinsk vetenskap AV, Intensivvård
G3351, Östersund