Torsdag 21 september 2017

Tid Kurs Lokal
11:15–14:15 Tenta
Extern examen Preliminary University Studies, Iceland
C227, Sundsvall

Fredag 22 september 2017

Tid Kurs Lokal
08:00–11:00 Tenta
Extern examen Byggnadsteknik, FEI, Stockholm
R106, Sundsvall
08:00–11:00 Dugga
FÖ118G Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap
L109, Sundsvall
08:00–11:00 Dugga
MA133G Matematik GR (A), Envariabelanalys 1 Matematik GR (A), Envariabelanalys 1
G3351, Östersund
08:00–11:00 Dugga
MA133G Matematik GR (A), Envariabelanalys 1 Matematik GR (A), Envariabelanalys 1
G3355, Östersund
08:00–11:00 Dugga
MA133G Matematik GR (A), Envariabelanalys 1 Matematik GR (A), Envariabelanalys 1
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
KE002G Kemi GR (A), Kemins grunder Kemi GR (A), Kemins grunder
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
KE026G Kemi GR (A), Teknisk kemi Kemi GR (A), Teknisk kemi
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
MK013G Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk kommunikation Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk kommunikation
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
SV004G Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A4 Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A4
G2351, Östersund
08:00–13:00 Tenta
SV004G Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A4 Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A4
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
TR052G Turismvetenskap GR (A), Turismens drivkrafter och omvärld Turismvetenskap GR (A), Turismens drivkrafter och omvärld
G2351, Östersund
09:00–09:30 Omdugga
FÖ099G Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik
_te_322491, ?
14:15–16:00 Dugga
PS095G Psykologi GR (B), Biologisk psykologi och psykofysiologi för Psykologprogrammet Psykologi GR (B), Biologisk psykologi och psykofysiologi för Psykologprogrammet
G2359, Östersund
14:15–16:00 Dugga
PS095G Psykologi GR (B), Biologisk psykologi och psykofysiologi för Psykologprogrammet Psykologi GR (B), Biologisk psykologi och psykofysiologi för Psykologprogrammet
G3210, Östersund