Måndag 19 mars 2018

Tid Kurs Lokal
08:00–10:00 Omdugga
DT024A Datateknik AV, Nätverkssäkerhet och nätverksdrift Datateknik AV, Nätverkssäkerhet och nätverksdrift
R106, Sundsvall
08:00–11:00 Tenta
ET100G Elektroteknik GR (C), Prototypkonstruktion av inbyggda system Elektroteknik GR (C), Prototypkonstruktion av inbyggda system
M209, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
Extern examen Dalarna hgsk - Grundläggande ritteknik, måste sitta till 10.00 P Larsson
G3351, Östersund
08:00–13:00 Tenta
Extern examen Externredovisning A, Gävle
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
ET027G Elektroteknik GR (B), Kraftelektronik Elektroteknik GR (B), Kraftelektronik
G3351, Östersund
08:00–13:00 Tenta
ET027G Elektroteknik GR (B), Kraftelektronik Elektroteknik GR (B), Kraftelektronik
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
FY011G Fysik GR (B), Mekanik B Fysik GR (B), Mekanik B
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
FY016G Fysik GR (B), Mekanik II Fysik GR (B), Mekanik II
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
KE004X Kemi BE, Baskurs 1 i kemi Kemi BE, Baskurs 1 i kemi
G3351, Östersund
08:00–13:00 Tenta
KE004X Kemi BE, Baskurs 1 i kemi Kemi BE, Baskurs 1 i kemi
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
KA002A Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling del II Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling del II
G3351, Östersund
08:00–13:00 Tenta
KA002A Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling del II Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling del II
R108, Sundsvall
14:00–19:00 Tenta
MA130G Matematik GR (A), Differentialkalkyl Matematik GR (A), Differentialkalkyl
R108, Sundsvall

Onsdag 21 mars 2018

Tid Kurs Lokal
08:00–13:00 Tenta
Extern examen Falun - matematiktenta i Algebra R Kämpedal
G3351, Östersund
08:00–13:00 Tenta
Extern examen Fastighetsförmedling B, Gävle
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
DT044A Datateknik AV, Datamining Datateknik AV, Datamining
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
DT149G Datateknik GR (B), Administration av UNIX-lika system Datateknik GR (B), Administration av UNIX-lika system
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
IG011G Industriell organisation och ekonomi GR (B), Beslutsanalys I - beslutsanalys och beslutsverktyg Industriell organisation och ekonomi GR (B), Beslutsanalys I - beslutsanalys och beslutsverktyg
C219, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
IG040G Industriell organisation och ekonomi GR (C), Risk- och beslutsanalys Industriell organisation och ekonomi GR (C), Risk- och beslutsanalys
C219, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
KE030G Kemi GR (B), Kemisk dynamik Kemi GR (B), Kemisk dynamik
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
MT070G Maskinteknik GR (C), Analys och simulering av mekanisk konstruktion Maskinteknik GR (C), Analys och simulering av mekanisk konstruktion
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
MA019X Matematik BE, Baskurs 3 i matematik Matematik BE, Baskurs 3 i matematik
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
MA019X Matematik BE, Baskurs 3 i matematik Matematik BE, Baskurs 3 i matematik
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
PE112G Pedagogik GR (A), Grundläggande matematikinlärning för grundlärare i fritidshem Pedagogik GR (A), Grundläggande matematikinlärning för grundlärare i fritidshem
G3351, Östersund
08:00–13:00 Tenta
PE112G Pedagogik GR (A), Grundläggande matematikinlärning för grundlärare i fritidshem Pedagogik GR (A), Grundläggande matematikinlärning för grundlärare i fritidshem
C227, Sundsvall

Torsdag 22 mars 2018

Tid Kurs Lokal
08:00–13:00 Tenta
Extern examen O7011H Omvårdnad inom ambulanssjukvård II, Luleå
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
DT011G Datateknik GR (A), Operativsystem introduktionskurs Datateknik GR (A), Operativsystem introduktionskurs
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
ET050G Elektroteknik GR (B), Reglerteknik Elektroteknik GR (B), Reglerteknik
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
FÖ096G Företagsekonomi GR (B), Finansiering Företagsekonomi GR (B), Finansiering
G3355, Östersund
08:00–13:00 Tenta
IG037G Industriell organisation och ekonomi GR (B), Process- och systemutveckling Industriell organisation och ekonomi GR (B), Process- och systemutveckling
M209, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
JO028G Journalistik GR (B), Samhällsjournalistik Journalistik GR (B), Samhällsjournalistik
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
MT066G Maskinteknik GR (B), Hållfasthetslära Maskinteknik GR (B), Hållfasthetslära
G3351, Östersund
08:00–13:00 Tenta
MA118G Matematik GR (A), Analys för ingenjörer Matematik GR (A), Analys för ingenjörer
G3355, Östersund
08:00–13:00 Tenta
MA118G Matematik GR (A), Analys för ingenjörer Matematik GR (A), Analys för ingenjörer
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
MA072G Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik
G3351, Östersund
08:00–13:00 Tenta
MA072G Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik
R108, Sundsvall