Onsdag 17 januari 2018

Tid Kurs Lokal
08:00–11:00 Tenta
GD041G Grafisk design GR (A) Grafisk Designhistoria I Grafisk design GR (A) Grafisk Designhistoria I
R108, Sundsvall
08:00–11:00 Omtenta
MK067G Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Vetenskaplig metod I Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Vetenskaplig metod I
R106, Sundsvall
08:00–12:00 Tenta
MA123G Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab
L213, Sundsvall
08:00–12:00 Tenta
MA123G Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab
L214, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
Extern examen MAAA96, Barn möter matematik
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
Extern examen Fastighetsvärdering, Stockholm - FEI
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
BT011G Byggnadsteknik GR (B), Byggfysik Byggnadsteknik GR (B), Byggfysik
G3355, Östersund
08:00–13:00 Tenta
BT011G Byggnadsteknik GR (B), Byggfysik Byggnadsteknik GR (B), Byggfysik
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
EL041A Elektronik AV, Sensorer och instrumentering Elektronik AV, Sensorer och instrumentering
G3355, Östersund
08:00–13:00 Tenta
EL041A Elektronik AV, Sensorer och instrumentering Elektronik AV, Sensorer och instrumentering
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
EL004A Elektronik AV, Sensorkomponenter Elektronik AV, Sensorkomponenter
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
EL004A Elektronik AV, Sensorkomponenter Elektronik AV, Sensorkomponenter
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
MV038A Medicinsk vetenskap AV, Intensivvård Medicinsk vetenskap AV, Intensivvård
G3355, Östersund
08:00–13:00 Tenta
MV038A Medicinsk vetenskap AV, Intensivvård Medicinsk vetenskap AV, Intensivvård
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
MÖ003A Miljöteknik AV, Klimatförändringar, påverkan och åtgärdsstrategier Miljöteknik AV, Klimatförändringar, påverkan och åtgärdsstrategier
G3355, Östersund
08:00–13:00 Tenta
MÖ003A Miljöteknik AV, Klimatförändringar, påverkan och åtgärdsstrategier Miljöteknik AV, Klimatförändringar, påverkan och åtgärdsstrategier
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
PE142G Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan
G3355, Östersund
08:00–13:00 Tenta
PE142G Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
PS101G Psykologi GR (A), Introduktionsblock Psykologi GR (A), Introduktionsblock
G3355, Östersund
08:00–13:00 Tenta
PS101G Psykologi GR (A), Introduktionsblock Psykologi GR (A), Introduktionsblock
R108, Sundsvall
08:15–12:00 Tenta
MÖ023G Miljöteknik GR (B), Miljödriven innovation Miljöteknik GR (B), Miljödriven innovation
Q246, Östersund
08:15–12:00 Tenta
MX038G Miljövetenskap GR (B), Miljödriven innovation Miljövetenskap GR (B), Miljödriven innovation
Q246, Östersund
14:00–18:00 Tenta
JO070G Journalistik GR (A), Journalistiskt entreprenörskap Journalistik GR (A), Journalistiskt entreprenörskap
C227, Sundsvall
14:00–19:00 Omtenta
Extern examen Fysik: Elektromagnetisk fältteori, Växjö
R108, Sundsvall
14:00–19:00 Tenta
KE032G Kemi GR (A), Hållbar utveckling för ingenjörer Kemi GR (A), Hållbar utveckling för ingenjörer
R108, Sundsvall

Torsdag 18 januari 2018

Tid Kurs Lokal
08:00–13:00 Tenta
BT041G Byggnadsteknik GR (B), Hållbar projektsamordning Byggnadsteknik GR (B), Hållbar projektsamordning
G3355, Östersund
08:00–13:00 Tenta
BT041G Byggnadsteknik GR (B), Hållbar projektsamordning Byggnadsteknik GR (B), Hållbar projektsamordning
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
DT116G Datateknik GR (B), Nätverkssäkerhet Datateknik GR (B), Nätverkssäkerhet
G2351, Östersund
08:00–13:00 Tenta
DT116G Datateknik GR (B), Nätverkssäkerhet Datateknik GR (B), Nätverkssäkerhet
C219, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
FY001G Fysik GR (A), Mekanik A Fysik GR (A), Mekanik A
C219, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
FY015G Fysik GR (A), Mekanik I Fysik GR (A), Mekanik I
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
FY014G Fysik GR (A), Mekanik och termodynamik Fysik GR (A), Mekanik och termodynamik
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
FÖ092G Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning
G3355, Östersund
08:00–13:00 Tenta
FÖ092G Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning
E409, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
JU003G Juridik GR (A), Handelsrätt II Juridik GR (A), Handelsrätt II
G2355, Östersund
08:00–13:00 Tenta
JU003G Juridik GR (A), Handelsrätt II Juridik GR (A), Handelsrätt II
M209, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
KA003A Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling del III Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling del III
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
KA003A Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling del III Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling del III
C219, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
LI006G Litteraturvetenskap GR (A) Litteraturvetenskap GR (A)
G3351, Östersund
08:00–13:00 Tenta
LI006G Litteraturvetenskap GR (A) Litteraturvetenskap GR (A)
E409, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
MT073G Maskinteknik GR (C), Mekanik II Maskinteknik GR (C), Mekanik II
G2351, Östersund
08:00–13:00 Tenta
MT034G Maskinteknik GR (C), Tillämpad biomekanik Maskinteknik GR (C), Tillämpad biomekanik
G2355, Östersund
08:00–13:00 Tenta
MA019X Matematik BE, Baskurs 3 i matematik Matematik BE, Baskurs 3 i matematik
G3213, Östersund
08:00–13:00 Tenta
MA019X Matematik BE, Baskurs 3 i matematik Matematik BE, Baskurs 3 i matematik
E409, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
MÖ006G Miljöteknik GR (B), Samhälle och teknik Miljöteknik GR (B), Samhälle och teknik
G2351, Östersund
08:00–13:00 Tenta
MÖ006G Miljöteknik GR (B), Samhälle och teknik Miljöteknik GR (B), Samhälle och teknik
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
NA001G Nationalekonomi GR (A) Nationalekonomi GR (A)
G3355, Östersund
08:00–13:00 Tenta
NA001G Nationalekonomi GR (A) Nationalekonomi GR (A)
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
OM069A Omvårdnad AV, Hälsa och livsvillkor under barn- och ungdomsåren Omvårdnad AV, Hälsa och livsvillkor under barn- och ungdomsåren
G3355, Östersund
08:00–13:00 Tenta
OM069A Omvårdnad AV, Hälsa och livsvillkor under barn- och ungdomsåren Omvårdnad AV, Hälsa och livsvillkor under barn- och ungdomsåren
C219, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
OM077A Omvårdnad AV, Normal graviditet och förlossning Omvårdnad AV, Normal graviditet och förlossning
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
OM077A Omvårdnad AV, Normal graviditet och förlossning Omvårdnad AV, Normal graviditet och förlossning
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
PE088G Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Förskollärare Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Förskollärare
G3351, Östersund
08:00–13:00 Tenta
PE088G Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Förskollärare Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Förskollärare
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
RH039G Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliteringsvetenskap A Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliteringsvetenskap A
G2351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
RH039G Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliteringsvetenskap A Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliteringsvetenskap A
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
SV037G Svenska språket GR (A), Läs- och skrivinlärning samt skrivutveckling för grundlärare F-3 Svenska språket GR (A), Läs- och skrivinlärning samt skrivutveckling för grundlärare F-3
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
SV037G Svenska språket GR (A), Läs- och skrivinlärning samt skrivutveckling för grundlärare F-3 Svenska språket GR (A), Läs- och skrivinlärning samt skrivutveckling för grundlärare F-3
M209, Sundsvall
14:00–19:00 Tenta
Extern examen Envariabelanalys, Karlstad
R106, Sundsvall
14:00–19:00 Tenta
DT064G Datateknik GR (B), Datastrukturer och algoritmer Datateknik GR (B), Datastrukturer och algoritmer
R106, Sundsvall
14:00–19:00 Tenta
DT171G Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things
C227, Sundsvall
14:00–19:00 Tenta
DT079G Datateknik GR (B), Programmeringsmetodik Datateknik GR (B), Programmeringsmetodik
C227, Sundsvall
14:00–19:00 Tenta
MV009G Medicinsk vetenskap GR (B), Psykiatri, pediatrik och obstetrik Medicinsk vetenskap GR (B), Psykiatri, pediatrik och obstetrik
G3351, Östersund
14:00–19:00 Tenta
MV009G Medicinsk vetenskap GR (B), Psykiatri, pediatrik och obstetrik Medicinsk vetenskap GR (B), Psykiatri, pediatrik och obstetrik
G3355, Östersund
14:00–19:00 Omtenta
MV009G Medicinsk vetenskap GR (B), Psykiatri, pediatrik och obstetrik Medicinsk vetenskap GR (B), Psykiatri, pediatrik och obstetrik
R108, Sundsvall

Fredag 19 januari 2018

Tid Kurs Lokal
08:00–11:00 Omtenta
Extern examen Anatomi och fysiologi med inriktning mot träning, Gävle
C219, Sundsvall
08:00–11:00 Tenta
Extern examen Affärsmannaskap, YH, Campus Nyköping
R106, Sundsvall
08:00–11:00 Omtenta
NV015G Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för F-3 lärare Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för F-3 lärare
G3355, Östersund
08:00–11:00 Omtenta
NV015G Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för F-3 lärare Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för F-3 lärare
M209, Sundsvall
08:00–11:00 Omtenta
NV003G Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för grundlärare åk 4-6 Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för grundlärare åk 4-6
G3355, Östersund
08:00–11:00 Omtenta
NV003G Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för grundlärare åk 4-6 Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för grundlärare åk 4-6
M209, Sundsvall
08:00–12:45 Tenta
FÖ032G Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring
M209, Sundsvall
08:00–12:45 Omtenta
MT014G Maskinteknik GR (A), Biomekanik Maskinteknik GR (A), Biomekanik
G3355, Östersund
08:00–13:00 Tenta
Extern examen Umeå - Anestesi K Pålsson, S Simonsson, J Önneholm
G3355, Östersund
08:00–13:00 Tenta
BT020G Byggnadsteknik GR (C), Byggkonstruktion II Byggnadsteknik GR (C), Byggkonstruktion II
G3355, Östersund
08:00–13:00 Tenta
BT020G Byggnadsteknik GR (C), Byggkonstruktion II Byggnadsteknik GR (C), Byggkonstruktion II
M209, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
DT153G Datateknik GR (A), Nätverksteknik A Datateknik GR (A), Nätverksteknik A
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
DT153G Datateknik GR (A), Nätverksteknik A Datateknik GR (A), Nätverksteknik A
L213, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
FÖ032G Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring
FP, Östersund
08:00–13:00 Tenta
HI001G Historia GR (A) Historia GR (A)
G3355, Östersund
08:00–13:00 Tenta
HI001G Historia GR (A) Historia GR (A)
C219, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
HI035G Historia GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan Historia GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan
G3355, Östersund
08:00–13:00 Tenta
HI035G Historia GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan Historia GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan
C219, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
JU001G Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs
Vinter, Östersund
08:00–13:00 Tenta
JU001G Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
MT069G Maskinteknik GR (A), Mekanik Maskinteknik GR (A), Mekanik
PB, Östersund
08:00–13:00 Tenta
MV037A Medicinsk vetenskap AV, Ambulanssjukvård Medicinsk vetenskap AV, Ambulanssjukvård
G3355, Östersund
08:00–13:00 Tenta
MV037A Medicinsk vetenskap AV, Ambulanssjukvård Medicinsk vetenskap AV, Ambulanssjukvård
E409, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
MV028A Medicinsk Vetenskap AV, Reproduktionsorganens anatomi, fysiologi och gynekologi Medicinsk Vetenskap AV, Reproduktionsorganens anatomi, fysiologi och gynekologi
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
MV028A Medicinsk Vetenskap AV, Reproduktionsorganens anatomi, fysiologi och gynekologi Medicinsk Vetenskap AV, Reproduktionsorganens anatomi, fysiologi och gynekologi
E409, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
MÖ016A Miljöteknik AV, Energi- och materialflödesanalys i byggd miljö Miljöteknik AV, Energi- och materialflödesanalys i byggd miljö
G3355, Östersund
08:00–13:00 Tenta
MÖ016A Miljöteknik AV, Energi- och materialflödesanalys i byggd miljö Miljöteknik AV, Energi- och materialflödesanalys i byggd miljö
M209, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
MX021G Miljövetenskap GR (A), Miljö och naturresurser EkoE Miljövetenskap GR (A), Miljö och naturresurser EkoE
G3351, Östersund
08:00–13:00 Tenta
MX021G Miljövetenskap GR (A), Miljö och naturresurser EkoE Miljövetenskap GR (A), Miljö och naturresurser EkoE
M209, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
OM067G Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar
G2351, Östersund
08:00–13:00 Tenta
OM067G Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar
G2355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
OM067G Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
PS076G Psykologi GR (A), Idrottspsykologi I Psykologi GR (A), Idrottspsykologi I
G3355, Östersund
08:00–13:00 Tenta
PS064G Psykologi GR (B), Arbets- och organisationspsykologi Psykologi GR (B), Arbets- och organisationspsykologi
Vinter, Östersund
08:00–13:00 Tenta
PS064G Psykologi GR (B), Arbets- och organisationspsykologi Psykologi GR (B), Arbets- och organisationspsykologi
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
SK001G Statsvetenskap GR (A) Statsvetenskap GR (A)
E409, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
SK005G Statsvetenskap GR (A), Internationell politik Statsvetenskap GR (A), Internationell politik
E409, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
SK006G Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik
PB, Östersund
08:00–13:00 Tenta
SV037G Svenska språket GR (A), Läs- och skrivinlärning samt skrivutveckling för grundlärare F-3 Svenska språket GR (A), Läs- och skrivinlärning samt skrivutveckling för grundlärare F-3
G3351, Östersund
08:00–13:00 Tenta
SV037G Svenska språket GR (A), Läs- och skrivinlärning samt skrivutveckling för grundlärare F-3 Svenska språket GR (A), Läs- och skrivinlärning samt skrivutveckling för grundlärare F-3
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Tenta
SV002G Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2 Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2
G3351, Östersund
08:00–13:00 Tenta
SV002G Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2 Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2
C219, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
SV009G Svenska språket GR (B) Svenska språket GR (B)
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
SV009G Svenska språket GR (B) Svenska språket GR (B)
M209, Sundsvall
08:00–15:00 Omtenta
Extern examen Läkemedels kemi, Umeå
C219, Sundsvall
10:00–11:30 Dugga
PS089G Psykologi GR (A), Perception, emotion, kognition och inlärning Psykologi GR (A), Perception, emotion, kognition och inlärning
Q176, Östersund
14:00–15:30 Tenta
Extern examen ST001G - D Chamaly
Vinter, Östersund
14:00–16:00 Tenta
MK072G Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation, kommunikation och ledarskap Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation, kommunikation och ledarskap
C227, Sundsvall
14:00–17:00 Tenta
JO076G Journalistik GR (A), Lag och rätt för journalister Journalistik GR (A), Lag och rätt för journalister
M209, Sundsvall
14:00–17:00 Tenta
PS049A Psykologi AV, Neuropsykologi, utredning och intervention Psykologi AV, Neuropsykologi, utredning och intervention
FP, Östersund
14:00–19:00 Tenta
DT028G Datateknik GR (A), Introduktion till programmering Datateknik GR (A), Introduktion till programmering
Tunnbindaren, Sundsvall
14:00–19:00 Tenta
DT018G Datateknik GR (A), Introduktion till programmering i C++ Datateknik GR (A), Introduktion till programmering i C++
Tunnbindaren, Sundsvall
14:00–19:00 Tenta
FÖ117G Företagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi Företagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi
Vinter, Östersund
14:00–19:00 Tenta
FÖ117G Företagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi Företagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi
C219, Sundsvall
14:00–19:00 Tenta
FÖ101G Företagsekonomi GR (C), Risk Management Företagsekonomi GR (C), Risk Management
Apotekaren, Sundsvall
14:00–19:00 Tenta
IG001G Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion
R108, Sundsvall
14:00–19:00 Tenta
KE029G Kemi GR (A), Biokemi Kemi GR (A), Biokemi
C219, Sundsvall
14:00–19:00 Tenta
KE002G Kemi GR (A), Kemins grunder Kemi GR (A), Kemins grunder
C219, Sundsvall
14:00–19:00 Tenta
KE026G Kemi GR (A), Teknisk kemi Kemi GR (A), Teknisk kemi
C219, Sundsvall
14:00–19:00 Tenta
KR039G Kriminologi GR (A) Kriminologi GR (A)
R106, Sundsvall
14:00–19:00 Tenta
OM071G Omvårdnad GR (B), Ledarskap och organisation av omvårdnadsarbete Omvårdnad GR (B), Ledarskap och organisation av omvårdnadsarbete
Vinter, Östersund
14:00–19:00 Tenta
OM071G Omvårdnad GR (B), Ledarskap och organisation av omvårdnadsarbete Omvårdnad GR (B), Ledarskap och organisation av omvårdnadsarbete
E409, Sundsvall
14:00–19:00 Tenta
PS046A Psykologi AV, Forskningsmetod och statistik Psykologi AV, Forskningsmetod och statistik
PB, Östersund
14:00–19:00 Tenta
PS087G Psykologi GR (A), Basblock Psykologi GR (A), Basblock
FP, Östersund
14:00–19:00 Tenta
PS087G Psykologi GR (A), Basblock Psykologi GR (A), Basblock
E409, Sundsvall
14:00–19:00 Tenta
PS081G Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet
FP, Östersund
14:00–19:00 Tenta
PS081G Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet
E409, Sundsvall
14:00–19:00 Tenta
SA079G Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i en föränderlig värld Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i en föränderlig värld
PB, Östersund
14:00–19:00 Tenta
SA079G Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i en föränderlig värld Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i en föränderlig värld
E409, Sundsvall