Lördag 24 augusti 2019

Tid Kurs Lokal
09:00–11:00 Omtenta
FÖ097G Företagsekonomi GR (B), Metod Företagsekonomi GR (B), Metod
C227, Sundsvall
09:00–12:00 Omtenta
ET047G Elektroteknik GR (A), Ellära och elektronik Elektroteknik GR (A), Ellära och elektronik
C227, Sundsvall
09:00–12:00 Omtenta
MK078G Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk politisk kommunikation Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk politisk kommunikation
C227, Sundsvall
09:00–14:00 Tenta
Extern examen Klimatförändringar-orsaker och verkan, Umeå
R108, Sundsvall
09:00–14:00 Omtenta
DT026G Datateknik GR (A), Objektbaserad programmering Datateknik GR (A), Objektbaserad programmering
R106, Sundsvall
09:00–14:00 Omtenta
DT019G Datateknik GR (A), Objektbaserad programmering i C++ Datateknik GR (A), Objektbaserad programmering i C++
R106, Sundsvall
09:00–14:00 Omtenta
MT069G Maskinteknik GR (A), Mekanik Maskinteknik GR (A), Mekanik
G3351, Östersund
09:00–14:00 Omtenta
OM071G Omvårdnad GR (B), Ledarskap och organisation av omvårdnadsarbete Omvårdnad GR (B), Ledarskap och organisation av omvårdnadsarbete
G3351, Östersund
09:00–14:00 Omtenta
OM071G Omvårdnad GR (B), Ledarskap och organisation av omvårdnadsarbete Omvårdnad GR (B), Ledarskap och organisation av omvårdnadsarbete
R108, Sundsvall
09:00–14:00 Omtenta
OM079G Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod
G3351, Östersund
09:00–14:00 Omtenta
OM081G Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod
R106, Sundsvall
09:00–14:00 Omtenta
PS046A Psykologi AV, Forskningsmetod och statistik Psykologi AV, Forskningsmetod och statistik
G3351, Östersund
09:00–14:00 Omtenta
SK001G Statsvetenskap GR (A) Statsvetenskap GR (A)
R106, Sundsvall
09:00–14:00 Omtenta
SK005G Statsvetenskap GR (A), Internationell politik Statsvetenskap GR (A), Internationell politik
R106, Sundsvall

Måndag 26 augusti 2019

Tid Kurs Lokal
08:00–09:30 Omdugga
DT154G Datateknik GR (B), Nätverksteknik B Datateknik GR (B), Nätverksteknik B
G3355, Östersund
08:00–09:30 Omdugga
DT154G Datateknik GR (B), Nätverksteknik B Datateknik GR (B), Nätverksteknik B
R106, Sundsvall
08:00–09:30 Omtenta
MA115G Matematik GR (A), Algebra Matematik GR (A), Algebra
R108, Sundsvall
08:00–09:30 Omtenta
MA127G Matematik GR (A), Algebra och geometri Matematik GR (A), Algebra och geometri
R108, Sundsvall
08:00–11:00 Omtenta
Extern examen Södertörn - Development Economics M Harman
G3351, Östersund
08:00–11:00 Omtenta
IV055G Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi, fysiologi och idrottsfysiologi Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi, fysiologi och idrottsfysiologi
G3355, Östersund
08:00–11:00 Omtenta
KE028G Kemi GR (A), Organisk kemi Kemi GR (A), Organisk kemi
R106, Sundsvall
08:00–12:00 Omtenta
Extern examen Farmaceutisk kemi, Umeå
R108, Sundsvall
08:00–12:00 Omtenta
ER045G Energiteknik GR (B), Byggnadens energisystem Energiteknik GR (B), Byggnadens energisystem
G3355, Östersund
08:00–12:00 Omtenta
ER045G Energiteknik GR (B), Byggnadens energisystem Energiteknik GR (B), Byggnadens energisystem
C227, Sundsvall
08:00–12:00 Omtenta
MÖ026G Miljöteknik GR (B), Livscykelanalys (LCA) Miljöteknik GR (B), Livscykelanalys (LCA)
G3351, Östersund
08:00–12:00 Omtenta
SO051G Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
Extern examen MD2017, Matematik 2a, Dalarna
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
BT012G Byggnadsteknik GR (B), Byggproduktion II Byggnadsteknik GR (B), Byggproduktion II
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
BT012G Byggnadsteknik GR (B), Byggproduktion II Byggnadsteknik GR (B), Byggproduktion II
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
BT019G Byggnadsteknik GR (C), Träkonstruktioner Byggnadsteknik GR (C), Träkonstruktioner
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
BT019G Byggnadsteknik GR (C), Träkonstruktioner Byggnadsteknik GR (C), Träkonstruktioner
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
EL041A Elektronik AV, Sensorer och instrumentering Elektronik AV, Sensorer och instrumentering
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
EL041A Elektronik AV, Sensorer och instrumentering Elektronik AV, Sensorer och instrumentering
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
ER048G Energiteknik GR (B), Strömningslära och värmeöverföring Energiteknik GR (B), Strömningslära och värmeöverföring
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
ER048G Energiteknik GR (B), Strömningslära och värmeöverföring Energiteknik GR (B), Strömningslära och värmeöverföring
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
FY002G Fysik GR (A), Elektromagnetism och vågrörelselära A Fysik GR (A), Elektromagnetism och vågrörelselära A
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
FY024G Fysik GR (A), Elektromagnetism och vågrörelselära I Fysik GR (A), Elektromagnetism och vågrörelselära I
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
FÖ092G Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
FÖ092G Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
FÖ093G Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning för personalvetare Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning för personalvetare
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
FÖ096G Företagsekonomi GR (B), Finansiering Företagsekonomi GR (B), Finansiering
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
FÖ096G Företagsekonomi GR (B), Finansiering Företagsekonomi GR (B), Finansiering
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
FÖ101G Företagsekonomi GR (C), Risk Management Företagsekonomi GR (C), Risk Management
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
IG040G Industriell organisation och ekonomi GR (C), Risk- och beslutsanalys Industriell organisation och ekonomi GR (C), Risk- och beslutsanalys
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
KE017G Kemi GR (A), Biokemi Kemi GR (A), Biokemi
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
KG030G Kulturgeografi GR (A), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik Kulturgeografi GR (A), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
MA020X Matematik BE, Baskurs 4 i matematik Matematik BE, Baskurs 4 i matematik
G3355, Östersund
08:00–13:00 Tenta
MA020X Matematik BE, Baskurs 4 i matematik Matematik BE, Baskurs 4 i matematik
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
MA118G Matematik GR (A), Analys för ingenjörer Matematik GR (A), Analys för ingenjörer
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
MA118G Matematik GR (A), Analys för ingenjörer Matematik GR (A), Analys för ingenjörer
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
MA133G Matematik GR (A), Envariabelanalys 1 Matematik GR (A), Envariabelanalys 1
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
MA133G Matematik GR (A), Envariabelanalys 1 Matematik GR (A), Envariabelanalys 1
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
MA158G Matematik GR (A), Matematik II för grundlärare F-3 Matematik GR (A), Matematik II för grundlärare F-3
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
MA158G Matematik GR (A), Matematik II för grundlärare F-3 Matematik GR (A), Matematik II för grundlärare F-3
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
MA157G Matematik GR (A), Matematik II för grundlärare åk 4-6 Matematik GR (A), Matematik II för grundlärare åk 4-6
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
MA157G Matematik GR (A), Matematik II för grundlärare åk 4-6 Matematik GR (A), Matematik II för grundlärare åk 4-6
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
MA090G Matematik GR (A), Översiktskurs i analys Matematik GR (A), Översiktskurs i analys
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
MÖ026G Miljöteknik GR (B), Livscykelanalys (LCA) Miljöteknik GR (B), Livscykelanalys (LCA)
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
PS087G Psykologi GR (A), Basblock Psykologi GR (A), Basblock
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
PS081G Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi GR (A), Basblock för personal- och arbetslivsprogrammet
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
PS101G Psykologi GR (A), Introduktionsblock Psykologi GR (A), Introduktionsblock
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
PS101G Psykologi GR (A), Introduktionsblock Psykologi GR (A), Introduktionsblock
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
PS089G Psykologi GR (A), Perception, emotion, kognition och inlärning Psykologi GR (A), Perception, emotion, kognition och inlärning
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
PS078G Psykologi GR (B) Psykologi GR (B)
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
PS078G Psykologi GR (B) Psykologi GR (B)
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
PS064G Psykologi GR (B), Arbets- och organisationspsykologi Psykologi GR (B), Arbets- och organisationspsykologi
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
PS092G Psykologi GR (B), Forskningsmetod för psykologprogrammet Psykologi GR (B), Forskningsmetod för psykologprogrammet
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
PS061G Psykologi GR (B), Forskningsmetodik Psykologi GR (B), Forskningsmetodik
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
PS061G Psykologi GR (B), Forskningsmetodik Psykologi GR (B), Forskningsmetodik
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
PS085G Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
SO046G Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
SO046G Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
SK006G Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
SK025G Statsvetenskap GR (B) Statsvetenskap GR (B)
R106, Sundsvall

Tisdag 27 augusti 2019

Tid Kurs Lokal
08:00–10:00 Omtenta
FÖ097G Företagsekonomi GR (B), Metod Företagsekonomi GR (B), Metod
R106, Sundsvall
08:00–11:00 Omtenta
MA074G Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra
G3351, Östersund
08:00–11:00 Omtenta
MA074G Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra
R108, Sundsvall
08:00–11:00 Omtenta
MA139G Matematik GR (A), Matematisk statistik och modellering Matematik GR (A), Matematisk statistik och modellering
G3351, Östersund
08:00–11:00 Omtenta
MA139G Matematik GR (A), Matematisk statistik och modellering Matematik GR (A), Matematisk statistik och modellering
R108, Sundsvall
08:00–12:00 Omtenta
Extern examen Biomedicinsk vetenskap I, Umeå
R108, Sundsvall
08:00–12:00 Omtenta
MK079G Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Marknadskommunikation Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Marknadskommunikation
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
Extern examen F0006T, Fysik 3, Luleå
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
BT044G Byggnadsteknik GR (B), Markbyggnad Byggnadsteknik GR (B), Markbyggnad
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
BT044G Byggnadsteknik GR (B), Markbyggnad Byggnadsteknik GR (B), Markbyggnad
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
DT059A Datateknik AV, Tillämpad optimering Datateknik AV, Tillämpad optimering
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
DT028G Datateknik GR (A), Introduktion till programmering Datateknik GR (A), Introduktion till programmering
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
DT018G Datateknik GR (A), Introduktion till programmering i C++ Datateknik GR (A), Introduktion till programmering i C++
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
DT076G Datateknik GR (B), Databaser, modellering och implementering Datateknik GR (B), Databaser, modellering och implementering
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
DT145G Datateknik GR (B), Datorsäkerhet Datateknik GR (B), Datorsäkerhet
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
DT116G Datateknik GR (B), Nätverkssäkerhet Datateknik GR (B), Nätverkssäkerhet
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
DT116G Datateknik GR (B), Nätverkssäkerhet Datateknik GR (B), Nätverkssäkerhet
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
DT096G Datateknik GR (C), Programspråksteori Datateknik GR (C), Programspråksteori
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
ET064G Elektroteknik GR (B), Analog elektronik Elektroteknik GR (B), Analog elektronik
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
ET065G Elektroteknik GR (B), Analog elektronik Elektroteknik GR (B), Analog elektronik
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
ER038G Energiteknik GR (A), Introduktion till energisystem Energiteknik GR (A), Introduktion till energisystem
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
ER038G Energiteknik GR (A), Introduktion till energisystem Energiteknik GR (A), Introduktion till energisystem
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
ER042G Energiteknik GR (C), Biobränsle Energiteknik GR (C), Biobränsle
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
ER042G Energiteknik GR (C), Biobränsle Energiteknik GR (C), Biobränsle
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
FY018G Fysik GR (B), Elektromagnetisk fältteori Fysik GR (B), Elektromagnetisk fältteori
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
FÖ100G Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
FÖ098G Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
FÖ098G Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
IV055G Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi, fysiologi och idrottsfysiologi Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi, fysiologi och idrottsfysiologi
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
IG038G Industriell organisation och ekonomi GR (B), Mikroekonomisk teori och industriell organisation Industriell organisation och ekonomi GR (B), Mikroekonomisk teori och industriell organisation
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
IG037G Industriell organisation och ekonomi GR (B), Process- och systemutveckling Industriell organisation och ekonomi GR (B), Process- och systemutveckling
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
KE002G Kemi GR (A), Kemins grunder Kemi GR (A), Kemins grunder
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
KE026G Kemi GR (A), Teknisk kemi Kemi GR (A), Teknisk kemi
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
KE030G Kemi GR (B), Kemisk dynamik Kemi GR (B), Kemisk dynamik
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
KT024G Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
KT024G Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik Kemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
MT054G Maskinteknik GR (A), Hållfasthetslära Maskinteknik GR (A), Hållfasthetslära
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
MT076G Maskinteknik GR (B), Hållfasthetslära Maskinteknik GR (B), Hållfasthetslära
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
MA088G Matematik GR (A), Introduktionskurs Matematik GR (A), Introduktionskurs
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
MA088G Matematik GR (A), Introduktionskurs Matematik GR (A), Introduktionskurs
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
NA001G Nationalekonomi GR (A) Nationalekonomi GR (A)
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
NA001G Nationalekonomi GR (A) Nationalekonomi GR (A)
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
PS062G Psykologi GR (A), Introduktion till beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) Psykologi GR (A), Introduktion till beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT)
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
PS062G Psykologi GR (A), Introduktion till beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) Psykologi GR (A), Introduktion till beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT)
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
PS089G Psykologi GR (A), Perception, emotion, kognition och inlärning Psykologi GR (A), Perception, emotion, kognition och inlärning
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
PS044G Psykologi GR (B), Hälsopsykologi och beteendemedicin för psykologprogrammet Psykologi GR (B), Hälsopsykologi och beteendemedicin för psykologprogrammet
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
PS088G Psykologi GR (B), Psykopatologi och psykiatri för psykologprogrammet Psykologi GR (B), Psykopatologi och psykiatri för psykologprogrammet
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
PS086G Psykologi GR (C), Uppsatskurs Psykologi GR (C), Uppsatskurs
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
PS086G Psykologi GR (C), Uppsatskurs Psykologi GR (C), Uppsatskurs
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
PS077G Psykologi, GR (A), Idrottspsykologi II Psykologi, GR (A), Idrottspsykologi II
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
TR052G Turismvetenskap GR (A), Turismens drivkrafter och omvärld Turismvetenskap GR (A), Turismens drivkrafter och omvärld
G3351, Östersund

Onsdag 28 augusti 2019

Tid Kurs Lokal
08:00–11:00 Omtenta
Extern examen Umeå - Omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård, måste sitta till 10.00 J Vilhelmsson
G3351, Östersund
08:00–11:00 Omtenta
ET095G Elektroteknik GR (B), Introduktion till programmering av inbyggda system Elektroteknik GR (B), Introduktion till programmering av inbyggda system
C227, Sundsvall
08:00–11:00 Omtenta
ET086G Elektroteknik GR (B), Styr- och reglerteknik Elektroteknik GR (B), Styr- och reglerteknik
G3355, Östersund
08:00–11:00 Omtenta
ET086G Elektroteknik GR (B), Styr- och reglerteknik Elektroteknik GR (B), Styr- och reglerteknik
R106, Sundsvall
08:00–11:00 Omtenta
JO063G Journalistik GR (A), Journalistikens presentation och form Journalistik GR (A), Journalistikens presentation och form
R108, Sundsvall
08:00–11:00 Omtenta
KE025G Kemi GR (A), Grundläggande laboratorievetenskap Kemi GR (A), Grundläggande laboratorievetenskap
R106, Sundsvall
08:00–11:00 Omtenta
MA115G Matematik GR (A), Algebra Matematik GR (A), Algebra
R106, Sundsvall
08:00–11:00 Omtenta
MA127G Matematik GR (A), Algebra och geometri Matematik GR (A), Algebra och geometri
R106, Sundsvall
08:00–12:00 Omtenta
Extern examen Biomedicinsk vetenskap 2, Umeå
R108, Sundsvall
08:00–12:00 Omtenta
FÖ095G Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys
G2351, Östersund
08:00–12:00 Omtenta
FÖ095G Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
Extern examen Farmakokinetik, Umeå
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
BT021G Byggnadsteknik GR (B), Byggkonstruktion I Byggnadsteknik GR (B), Byggkonstruktion I
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
BT021G Byggnadsteknik GR (B), Byggkonstruktion I Byggnadsteknik GR (B), Byggkonstruktion I
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
BT041G Byggnadsteknik GR (B), Hållbar projektsamordning Byggnadsteknik GR (B), Hållbar projektsamordning
G2351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
BT041G Byggnadsteknik GR (B), Hållbar projektsamordning Byggnadsteknik GR (B), Hållbar projektsamordning
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
DT043A Datateknik AV, Distribuerade Algoritmer Datateknik AV, Distribuerade Algoritmer
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
DT052A Datateknik AV, TCP/IP-nät Datateknik AV, TCP/IP-nät
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
DT001G Datateknik GR (A), Informationsteknologi grundkurs Datateknik GR (A), Informationsteknologi grundkurs
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
DT001G Datateknik GR (A), Informationsteknologi grundkurs Datateknik GR (A), Informationsteknologi grundkurs
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
DT149G Datateknik GR (B), Administration av UNIX-lika system Datateknik GR (B), Administration av UNIX-lika system
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
DT092G Datateknik GR (C), TCP/IP-nät Datateknik GR (C), TCP/IP-nät
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
ER047G Energiteknik GR (B), Effektiv resurs- och energianvändning Energiteknik GR (B), Effektiv resurs- och energianvändning
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
ER006G Energiteknik GR (B), Termodynamik Energiteknik GR (B), Termodynamik
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
ER006G Energiteknik GR (B), Termodynamik Energiteknik GR (B), Termodynamik
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
FÖ118G Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap
G2351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
IV036G Idrottsvetenskap GR (A), Träningslära I Idrottsvetenskap GR (A), Träningslära I
G2351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
IV056G Idrottsvetenskap GR (B), Nutrition med inriktning mot idrott Idrottsvetenskap GR (B), Nutrition med inriktning mot idrott
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
JU011G Juridik GR (A), Förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt Juridik GR (A), Förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt
G2351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
JU002G Juridik GR (A), Handelsrätt I Juridik GR (A), Handelsrätt I
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
JU002G Juridik GR (A), Handelsrätt I Juridik GR (A), Handelsrätt I
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
KE005X Kemi BE, Baskurs 2 i kemi Kemi BE, Baskurs 2 i kemi
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
KE005X Kemi BE, Baskurs 2 i kemi Kemi BE, Baskurs 2 i kemi
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
KG033G Kulturgeografi GR (A), Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet Kulturgeografi GR (A), Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
KV012G Kvalitetsteknik GR (A), Kvalitetsutveckling och processledning Kvalitetsteknik GR (A), Kvalitetsutveckling och processledning
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
MT058G Maskinteknik GR (A), Humanbiologi för ingenjörer Maskinteknik GR (A), Humanbiologi för ingenjörer
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
MT066G Maskinteknik GR (B), Hållfasthetslära Maskinteknik GR (B), Hållfasthetslära
G2351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
MT079G Maskinteknik GR (C), Maskinelement Maskinteknik GR (C), Maskinelement
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
MA128G Matematik GR (A), Algebra med funktionslära Matematik GR (A), Algebra med funktionslära
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
MA135G Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik
G2351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
MA135G Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik Matematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
MA069G Matematik GR (B), Matematisk modellering Matematik GR (B), Matematisk modellering
L213, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
MV029G Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom II Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom II
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
MV029G Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom II Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom II
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
MK071G Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Strategisk kommunikation Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Strategisk kommunikation
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
MX041G Miljövetenskap GR (A), Energisystem och hållbar markanvändning Miljövetenskap GR (A), Energisystem och hållbar markanvändning
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
MX041G Miljövetenskap GR (A), Energisystem och hållbar markanvändning Miljövetenskap GR (A), Energisystem och hållbar markanvändning
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
SK006G Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik
G2351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
SK041G Statsvetenskap GR (A), Politik och samhällsstyrning Statsvetenskap GR (A), Politik och samhällsstyrning
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
SK033G Statsvetenskap GR (A), Politiskt beslutsfattande vid kriser i samhället Statsvetenskap GR (A), Politiskt beslutsfattande vid kriser i samhället
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
SK025G Statsvetenskap GR (B) Statsvetenskap GR (B)
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
TR065G Turismvetenskap GR (A), Projektledning inom turism Turismvetenskap GR (A), Projektledning inom turism
G2351, Östersund

Torsdag 29 augusti 2019

Tid Kurs Lokal
08:00–10:00 Omtenta
FÖ097G Företagsekonomi GR (B), Metod Företagsekonomi GR (B), Metod
R106, Sundsvall
08:00–11:00 Tenta
Extern examen Omcertifiering Energiexpert Ö Zetterström
G3355, Östersund
08:00–11:00 Omtenta
JO028G Journalistik GR (B), Samhällsjournalistik Journalistik GR (B), Samhällsjournalistik
R106, Sundsvall
08:00–11:00 Omtenta
MA074G Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra
G3355, Östersund
08:00–11:00 Omtenta
MA074G Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra
C227, Sundsvall
08:00–11:00 Omtenta
MK072G Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation, kommunikation och ledarskap Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation, kommunikation och ledarskap
R106, Sundsvall
08:00–12:00 Omtenta
ET088G Elektroteknik GR (B), Mätteknik för ingenjörer Elektroteknik GR (B), Mätteknik för ingenjörer
G3355, Östersund
08:00–12:00 Omtenta
ET088G Elektroteknik GR (B), Mätteknik för ingenjörer Elektroteknik GR (B), Mätteknik för ingenjörer
C219, Sundsvall
08:00–12:00 Omtenta
SH017G Samhällskunskap GR(A), Samhällskunskap och geografi Grundlärare Förskoleklass - åk 3 Samhällskunskap GR(A), Samhällskunskap och geografi Grundlärare Förskoleklass - åk 3
G3351, Östersund
08:00–12:00 Omtenta
SH017G Samhällskunskap GR(A), Samhällskunskap och geografi Grundlärare Förskoleklass - åk 3 Samhällskunskap GR(A), Samhällskunskap och geografi Grundlärare Förskoleklass - åk 3
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
Extern examen FÖ091G - F Lindqvist
G3351, Östersund
08:00–13:00 Tenta
Extern examen M0032M, Flervariabel analys, Luleå
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
DT050A Datateknik AV, Distribuerade system Datateknik AV, Distribuerade system
C219, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
DT024G Datateknik GR (A), Datornätverk Datateknik GR (A), Datornätverk
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
DT024G Datateknik GR (A), Datornätverk Datateknik GR (A), Datornätverk
C219, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
DT137G Datateknik GR (B), Industriell datakommunikation Datateknik GR (B), Industriell datakommunikation
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
DT137G Datateknik GR (B), Industriell datakommunikation Datateknik GR (B), Industriell datakommunikation
C219, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
DT075G Datateknik GR (B), Multimedie- och kommunikationssystem Datateknik GR (B), Multimedie- och kommunikationssystem
C219, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
DT079G Datateknik GR (B), Programmeringsmetodik Datateknik GR (B), Programmeringsmetodik
C219, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
DT047G Datateknik GR (B), Programmeringsmetodik med projekt Datateknik GR (B), Programmeringsmetodik med projekt
C219, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
DV026G Datavetenskap GR (B), Informationssäkerhet Datavetenskap GR (B), Informationssäkerhet
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
DV026G Datavetenskap GR (B), Informationssäkerhet Datavetenskap GR (B), Informationssäkerhet
C219, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
ET085G Elektroteknik GR (A), Elmaskiner och drivsystem Elektroteknik GR (A), Elmaskiner och drivsystem
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
ET085G Elektroteknik GR (A), Elmaskiner och drivsystem Elektroteknik GR (A), Elmaskiner och drivsystem
C219, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
ET096G Elektroteknik GR (B), Mätteknik Elektroteknik GR (B), Mätteknik
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
ET044G Elektroteknik GR (B), Mätteknik Elektroteknik GR (B), Mätteknik
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
ET050G Elektroteknik GR (B), Reglerteknik Elektroteknik GR (B), Reglerteknik
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
FY038G Fysik GR (B), Mekanik II Fysik GR (B), Mekanik II
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
FÖ100G Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement Företagsekonomi GR (C), Finansiell portföljmanagement
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
FÖ099G Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
FÖ099G Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik
C219, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
FÖ101G Företagsekonomi GR (C), Risk Management Företagsekonomi GR (C), Risk Management
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
IV044G Idrottsvetenskap GR (A), Kinesiologi - rörelselära Idrottsvetenskap GR (A), Kinesiologi - rörelselära
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
JU003G Juridik GR (A), Handelsrätt II Juridik GR (A), Handelsrätt II
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
JU003G Juridik GR (A), Handelsrätt II Juridik GR (A), Handelsrätt II
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
JU001U Juridik GR (A), Juridik för projektledare Juridik GR (A), Juridik för projektledare
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
JU001U Juridik GR (A), Juridik för projektledare Juridik GR (A), Juridik för projektledare
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
KE029G Kemi GR (A), Biokemi Kemi GR (A), Biokemi
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
KE002G Kemi GR (A), Kemins grunder Kemi GR (A), Kemins grunder
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
KE033G Kemi GR (C), Molekylär struktur Kemi GR (C), Molekylär struktur
C219, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
KT023G Kemiteknik GR (A), Inledande kurs för processoperatörer Kemiteknik GR (A), Inledande kurs för processoperatörer
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
KT023G Kemiteknik GR (A), Inledande kurs för processoperatörer Kemiteknik GR (A), Inledande kurs för processoperatörer
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
KA002A Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del II Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del II
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
KA002A Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del II Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del II
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
MA075G Matematik GR (A), Linjär algebra I Matematik GR (A), Linjär algebra I
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
MA073G Matematik GR (A), Linjär algebra I Matematik GR (A), Linjär algebra I
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
MA072G Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
MA072G Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
MX021G Miljövetenskap GR (A), Miljö och naturresurser EkoE Miljövetenskap GR (A), Miljö och naturresurser EkoE
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
MX021G Miljövetenskap GR (A), Miljö och naturresurser EkoE Miljövetenskap GR (A), Miljö och naturresurser EkoE
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
NA001G Nationalekonomi GR (A) Nationalekonomi GR (A)
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
NA001G Nationalekonomi GR (A) Nationalekonomi GR (A)
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
OM070G Omvårdnad GR (A,) Hälsa och ohälsa II Omvårdnad GR (A,) Hälsa och ohälsa II
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
OM070G Omvårdnad GR (A,) Hälsa och ohälsa II Omvårdnad GR (A,) Hälsa och ohälsa II
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
PS076G Psykologi GR (A), Idrottspsykologi I Psykologi GR (A), Idrottspsykologi I
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
PS078G Psykologi GR (B) Psykologi GR (B)
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
PS078G Psykologi GR (B) Psykologi GR (B)
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
PS064G Psykologi GR (B), Arbets- och organisationspsykologi Psykologi GR (B), Arbets- och organisationspsykologi
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
PS095G Psykologi GR (B), Biologisk psykologi och psykofysiologi för Psykologprogrammet Psykologi GR (B), Biologisk psykologi och psykofysiologi för Psykologprogrammet
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
PS116G Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
PS116G Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi
C227, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
SA078G Socialt arbete GR (A), Socialt arbete som profession och ämne - introduktion Socialt arbete GR (A), Socialt arbete som profession och ämne - introduktion
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
SA078G Socialt arbete GR (A), Socialt arbete som profession och ämne - introduktion Socialt arbete GR (A), Socialt arbete som profession och ämne - introduktion
R108, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
SO046G Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi
G3355, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
SO046G Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi
R106, Sundsvall
08:00–13:00 Omtenta
SK009G Statsvetenskap GR (A), Uppbyggnad av offentlig förvaltning för risk och krishantering Statsvetenskap GR (A), Uppbyggnad av offentlig förvaltning för risk och krishantering
G3351, Östersund
08:00–13:00 Omtenta
TR053G Turismvetenskap GR (A), Entreprenörskap och företagande inom turism Turismvetenskap GR (A), Entreprenörskap och företagande inom turism
G3355, Östersund
08:00–14:00 Omtenta
Extern examen Farmakoterapi, Umeå
R108, Sundsvall